Başvuru Yapılması

Belgelendirme için başvuru gerçekleştiren aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını ve başvuru için istenilen evrakları tamamlamalıdır.

Ön Yeterlilik Koşulları ve Başvuruda istenilen evraklar;

Ön yeterlilik aşaması aday adaylarının Aday Başvuru Formu’nu doldurup imzalamaları ile başlar. Bu formumuzda yer alan koşullar aşağıda tanımlanmış olup şartların tamamını sağlayan aday adaylarının ise başvurusu kabul edilir. Form ile birlikte tamamlanan evrakların teslimiyle kişi ,almak istediği yeterlilik dalında aday olmuş olur.

Engelli veya İtina Gösterilmesi Gereken adaylar için sağlanan hizmetler; tıklayınız...

Aday adayı www.brosisenstitü.com üzerinden online başvuru yapabilir. Online başvuru yapan aday adayları tarafımıza ıslak imzalı Aday Başvuru Formu ve koşulların tamamını sağlayacak evrakları elden veya posta ile teslim etmelidir.  Tüm evrakları tamamlanmayan aday adaylarının başvurusu kabul edilmez. Adaylarla ilgili başvuruları Brosis'e gelir. 

Tüzel kişiliklerin başvurularında tek nokta başvurusu bulunmaktadır. Firma, personellerini belgelendirmek için  Tek Nokta Başvuru Formunu, ve  Aday Başvuru Formunu tarafınca doldurup Brosis, Belgelendirme Asistanına ulaştırmalıdır. Aksi taktirde sınava dahil edilmeyecektir.

Tek nokta Başvurusunda istenilen evraklar;

  • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
  • Ödeme Belgesi
  • Aday Başvuru Formu
  • Tek Nokta Başvuru Formu
  • İskele Kurulum elemanı için “Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Aday adayı, belirtilen şartları yerine getirdikten sonra BROSİS'e iletilir. Brosis, başvurunun değerlendirmesini yapar.

Brosis, aday adayının başvuru sürecini iletişim araçları ile (faks, e-mail, posta, telefon, yüz yüze vs.) sonuçları bildirilir. Bu sonuçlar,

  • Başvuru durum bilgisini
  • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
  • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

İlgili Dokümantasyon;

Aday Başvuru Formu; Tıklayınız..

18 yaşından küçük adaylar için veli izin belgesi ; Tıklayınız...

Tek Nokta Başvuru Formu; Tıklayınız..

Engelli veya İtina Gösterilmesi gereken adaylar için sağlanan hizmetlerTıklayınız...