Belge Geçerlilik Süresi Bitince Süreç Nasıl İlerler?

Belge Geçerlilik Süresi Bitince Süreç Nasıl İlerler?
Yayın Tarihi : 2018-07-06


Geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olarak belirlenen ve mesleğinde aktif olarak çalıştığını ispatlayan tüm belge sahibi personellerin çalıştığını işyerinden yazılı olarak aldığı yazı ile ispatlarsa personellerin belge süreleri +5 (beş) yıl daha yetkilendirilmiş belge kuruluşu tarafından uzatılır.  Çalıştığını yazılı beyan ya da SGK dökümü ile ispatlayamayan personeller ise belgelendirme kuruluşu tarafından tekrardan performans sınavına tabii tutulurlar.

PEKİ BELGE ZARAR GÖRMÜŞ YA DA KAYBOLMUŞSA?

Kişinin belgesi yırtılmış, zarar görmüş veya kaybolmuş ise Brosis Enstitü Belgelendirmeye başvurarak tekrar belgesinin çıkartılması için başvuru yapabilir.