Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi

BETONARME DEMİRCİSİ UYGULAYICISI SEVİYE 3

Sınavına başvuru için: ONLİNE BAŞVURU

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formunun Islak İmzalı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

11UY0012–3 Betonarme Demircisi Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Ulusal Yeterlilik Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, ‘Ölçme ve Değerlendirme – bölümüne göre sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi (dakika) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

Sınav Türü

(T1)

(P1)

(T1)

 

(P1)

(T1)

(P1)

(T1)

(P1)

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

X

 

60

80

5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20 dk

A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

X

X

60

80

12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

24

280 dk

Toplam

 

17

 

34

300 dk

Bu yeterlilikte Teorik sınav, A1, A2, birimlerinden gerçekleştirilecektir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktıları, BG- Bilgi kontrol listeleri

 ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak ve her birimin değerlendirmesi ayrı yapılacaktır. Bu sınav kapsamında her biri eşit puan olan en az 5 soruluk sözlü sınav (T1) uygulamalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir.Soru başına ortalama süre 2 dakikadır. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almalıdır. Teorik sınavların değerlendirilmesi Vidco programı üzerinden yapılmaktadır. Her soru eşit puan olarak belirtilmiştir.

A1,A2  biriminden, Performans Sınav için belirlenen sürede 100 üzerinden 80 puan alması gerekmektedir. Uygulama sınavında (P1) adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerek şekilde oluşturulan teknik resimlerin uygulatılması ve Performans Sınavı kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir. 

Belge Geçerlilik Süresi

5 YILDIR.

BİRİM BİRLEŞTİRME
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
Etiketler : Mesleki Yeterlilik Belgesi , Mesleki Yeterlilik , Myk Belge Sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Ustalık Belgesi , Ustalık Belgesi Alma , Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ? , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Firmaları , Myk Firmaları , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi Nasıl Alınır , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi , Myk Belgesi Ücretleri , Myk Belgesi Fiyatları , Myk Sorgulama , Myk Belgelendirme , Myk Belgelendirme Fiyatları , Myk Belge Fiyatları , Myk Belge , Myk Sınav Soruları , Myk Ulusal Yeterlilik , Myk Belgesi Sınav Soruları , mesleki yeterlilik belgesi sınav soruları ,