Birim Birleştirme

Adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek mesleki yeterlilik belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı Belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; Sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır. Birim birleştirme yapılırken, adaylardan sınava girdiği belgelendirme kuruluşundan birimlerden geçtiğine dair yazı alınması gerekmektedir