Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4

Kapsam Genişletme aşamasındayız başvuru alınmamaktadır.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formunun Islak İmzalı

Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

17UY0332-4 Emlak Danışmanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği Ulusal Yeterlilik Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, ‘Ölçme ve Değerlendirme – bölümüne göre sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve sınav süresi (dakika) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

17UY0332-4/00 Emlak Danışmanı (Seviye 4)

 

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite

100,00

2

17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

200,00

3

17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

200,00

 

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 500,00 

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 400,00 

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 500,00 

 

 

Bu yeterlilikte Teorik sınav, A1, A2, A3 birimlerinden gerçekleştirilecektir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını, Bilgi kontrol listesinin

 ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak ve her birimin değerlendirmesi ayrı yapılacaktır. Bu sınav kapsamında her biri eşit puan olan 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Soru başına ortalama süre 1,5 dakikadır. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almalıdır. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır

 

A2,A3 biriminden, Performans Sınav için belirlenen sürede 100 üzerinden 70 puan alması gerekmektedir. Uygulama sınavında (P1) adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerek şekilde oluşturulan senaryonun uygulatılması ve Performans Sınavı kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. Adayın performansı, Performans Sınavı Kontrol Listesi üzerinde belirtilmiş olan puanlara göre değerlendirilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Aday performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi gerekmektedir.  Performans Sınavı Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir. 

Belge Geçerlilik Süresi

5 YILDIR.

BİRİM BİRLEŞTİRME
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

 
Etiketler : Mesleki Yeterlilik Belgesi , Mesleki Yeterlilik , Myk Belge Sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Ustalık Belgesi , Ustalık Belgesi Alma , Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ? , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Firmaları , Myk Firmaları , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi Nasıl Alınır , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi , Myk Belgesi Ücretleri , Myk Belgesi Fiyatları , Myk Sorgulama , Myk Belgelendirme , Myk Belgelendirme Fiyatları , Myk Belge Fiyatları , Myk Belge , Myk Sınav Soruları , Myk Ulusal Yeterlilik , Myk Belgesi Sınav Soruları , mesleki yeterlilik belgesi sınav soruları ,