Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz:

Bizim için en önemli değerler, dürüstlük, insan haklarına saygı, sabır, anlayış, duyarlılık, hoşgörü, adalet, eşitlik, uyum, paylaşım, samimiyet, güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, gayret, cesaret, kamu yararı, yaşamı kolaylaştırma, hizmet kalitesi, örnek olma, yasalara uyma, mesleki yeterlilik, bilimsel sorumluluk, yasadışı işlerden uzak durma, ayrımcılık yapmama, yetki ve sorumluluğun doğru kullanılması, işi severek yapma, kendini geliştirme, şikayetleri ve önerileri dikkate alma, karşısındakine değer verme, verilen sözlere sadık olma ve ahde vefa duygusuna sahip olma gibi değerlerdir.

Bu etik değerler, işimizi ve hizmetlerimizi sunarken temel rehberimizdir. Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu değerleri her zaman en üst düzeyde tutarak hareket ediyoruz.