İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
Yayın Tarihi : 2018-07-21


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özetle; Yönetmelik kapsamında Artık ikinci el araçlar için Garanti verilecek. Bu araçların satışı öncesinde ekspertiz raporu düzenlenecek ve ikinci el araçlar için takip sistemi kurulacak.

İkinci el araçlarla ilgili olarak bilgi sistemi kurulacak. Yine araçların satışında "taşıt teslim belgesi" düzenlenecek. Belgede, aracın kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parça bilgileri yer alacak. 8 yaş veya yüz atmış bin kilometre altındaki araçlar içinde ekspertiz raporu alınacak.

İkinci el araç satan oto galeri veya yetki belgeli kuruluşlar, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti verecek. Garanti kapsamında satılan ikinci el araçların arızaları, en geç 30 iş gününde giderilecek.

Yeni düzenlemeye göre, Firmalara ikinci el araçların satışı için 5 Yıl süreli yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi alabilmek için en az lise mezunu olma, mesleki yeterlilik belgesine sahip olma ve devletin güvenliğiyle anayasal düzene karşı suç işlememiş olma şartları aranacak.

Yönetmelik kapsamında gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir.İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacaktır.

 

elazığ escort