İtiraz ve Şikayetler

Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetlerimizle ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı ; posta, faks, www.brosisenstitu.com web adresi , e-posta gibi her türlü iletişim kanallarıyla PB.F.21-Şikayet/İtiraz/Öneri Formu ile firmamıza yapılabilir.

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alan kuruluşlar veya diğer kesimler tarafından yapılabilir.

İtiraza konu olabilecek durumlar şunlardır:

  •   Başvuru şartlarına uygunluk
  •   Sınavın değerlendirilmesi
  •    Belgelendirme kararları
  •   Gözetim ve yeniden belgelendirme işlemleri
  •   Belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleri

Şikâyete konu olabilecek durumlar ise şunlardır:

  •   Firma personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları
  •   Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri
  •   Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları
  •   Belgelendirme süreçleri ile ilgili diğer faaliyetler

Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonucu Brosis, yazılı olarak bildirilir.

Öngörülen çözüm, itiraz veya şikâyet sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya Brosis, tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu Ataması yapılan Şikayet ve İtiraz Komitesindeki tanımlanmış üyelerden oluşan İtiraz ve Şikâyet komitesine iletilir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç on beş(15) iş günü içerisinde itiraz veya şikâyeti bir sonuca bağlar. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır.