Logo ve İşaret Kullanım Şartları

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. BROSİS logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, BROSİS, TÜRKAK ve MYK logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet kataloğu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

BROSİS logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Logo kullanımı esnasında yukarıdaki maddelere ek olarak R10-06 TÜRKAK akreditasyon markasının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar ve MYK markasının kullanımına ilişkin usul ve esaslar dikkate alınacaktır.

Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir

Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

BROSİS logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. BROSİS logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar BROSİS’ den temin edilmelidir.

Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda BROSİS bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili düzeltici faaliyetlerin yapılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.