Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi
Yayın Tarihi : 2018-02-06


Ülkemizin; iş kazaları verileri açısından uluslar arası  sıralamada en ön sıralarda yer alarak ciddi kayıplar vermesi ve bu durumun ülkeye ve milletimize olan maddi manevi zararı azımsanamayacak derecede yüksektir. Sorunun temeline inilerek “NEDEN İŞ KAZASI “ sorununa yanıt arama çalışmaları  yapıldığında ise sebepler arasında gösterilen hata payının %88 lik kadar büyük bölümünü İNSAN & hatalarından kaynaklandığı analiz edilerek bulgular tespit edilmiştir. 
İşyerlerinde yapılan çalışmalar sırasında çalışanların yaptıkları işle ilgili yeterli teknik bilgiye sahip olmamaları ve işi sürdürememeleri temel kaza sebepleri arasında yer almaktadır. 


Bu doğrultuda çalışma ortamında ilme uygun, profesyonel ve yetkin kişilerin , kuralcı ve güvenlik kültüründen taviz vermeyerek doğru çalışma şekilleriyle bu bilançonun düzelebileceği inancındayız. 


İnsanın özündeki iş yapma güdümünün standartlaşması , kaynağa inilerek iş yapma tekniklerinin geliştirilmesi, işe uygun doğru insanın çalışmaları sürdürmesi , insan kaynakları yönetiminde ehil ve yeterli personelin istihdamı ve diğer insan kaynaklarının eğitilme ve meslek edinme süreçlerinin doğru yönetilmesiyle bu problemlerin çözülebileceği görüşündeyiz. 
İnsanların bu bölgede mesleki olarak yeterliliklerini kanıtlayabilecekleri , diğer kişilerden kendilerini ayırt edebilecekleri, farklarını ortaya koyabilecekleri hizmetleri standartlaştırılmış bir  merkeze ihtiyaç duyulduğu görüşündeyiz. Böylelikle işin yapılması sırasında yeterli bilgiye sahip kalifiye insanlar tercih sebebi olup yetersiz olan kişilerin ise yeterli oluncaya kadarki süreçlerinde kendilerini geliştirmeleri sağlanarak, sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenirler. Ulusal yeterlilik sistemi temel alınarak yapılan ölçme ve  değerlendirme sonucunda alınan Mesleki Yeterlilik Belgesi, kişinin mesleki belgesi ile doğru işe başvuru yapmasını, İstihdam yaratan işverenlerin ise çalıştıracakları kişilerin yetkin olduklarını görmelerine imkan sağlar.
Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin de artmasında büyük katkıda bulunmaktadır.