Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yayın Tarihi : 2018-07-24


21 Eylül 2006 tarihinde kabul edilerek 7 Ekim 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren, 5544 sayılı  kanunla kurulmuştur.

Kuruluş kanunu ile;

•Ulusal meslek standardlarını geliştirmek,
•Standardları tespit etmek,
•Meslek standardlarını hazırlayacak kuruluşları görevlendirmek.