Başvuru Yapılması

Başvurular, Genel Başvuru ve Programlanmış Sınava Başvuru alınması şekilde 2 şekilde alınabilir.

Genel başvuru olarak gelen adayların sınavları ,belirlenen kontenjan dolduktan sonra programlanabilir.

Programlanmış sınava başvurular , Plan oluşturulduktan sonra başvuru talepleri alınır.

Sınavlar programlanmadan önce, sınav alanına göre kontenjan belirlenir, belirtilen sınav programı üzerinden başvurular alınmaktadır.

Belgelendirme için başvuru gerçekleştiren aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını ve başvuru için istenilen evrakları tamamlamalıdır.

Ön Yeterlilik Koşulları ve Başvuruda istenilen evraklar;

Ön yeterlilik aşaması aday adaylarının, www.brosisenstitu.com aday portalı üzerinden veya “PB.F.23- Aday Başvuru Formu’nu doldurup imzalamaları ile başlar. Bu formumuzda yer alan koşullar aşağıda tanımlanmış olup şartların tamamını sağlayan aday adaylarının ise başvurusu kabul edilir. Form ile birlikte tamamlanan evrakların teslimiyle kişi, almak istediği yeterlilik dalında aday olmuş olur.

  • 16 yaşını doldurmuş olmak.
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.)
  • Ödeme Belgesi
  • Yalnız İskele Kurulum elemanı için “Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu”
  • 18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.
  • PB.F.66- 18 yaşından küçük ise aday adayı Veli İzin Belgesi
  • Engel ve ya itina gösterilmesi gereken adaylar ise PB.F.67-Engelli ve İtina gösterilecek aday beyan formu

​Aday başvuru formu ıslak imzalı ve ekleriyle birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Normal başvuru yöntemini seçen aday adayları bu yöntemi seçmeden önce tarafımıza bilgilendirme yapması gerekmektedir.