Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

SU YALITIMCISI UYGULAYICISI SEVİYE 3

 

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formunun Islak İmzalı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi), 
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

12UY0058–3 Su Yalıtımcısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Ulusal Yeterlilik Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, ‘Ölçme ve Değerlendirme – bölümüne göre sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; yeterlilik birimi, soru sayısı, başarı notu ve

sınav süresi (dakika) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

12UY0058-3/00 Su Yalıtımcısı (Seviye 3)

 

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

350,00

2

12UY0058-3/A2 Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı

300,00

3

12UY0058-3/A3 Islak Hacimlerde Su Yalıtımı

3225,00

4

12UY0058-3/A4 Çatılarda Su Yalıtımı

300,00

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 3.575,00 

Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 2.875,00 

 

Bu yeterlilikte Teorik sınav A1, B1, B2 biriminden gerçekleştirilecektir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sınav kapsamında her biri eşit puan en az 5 soruluk sözlü sınav (T1) uygulamalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir.  Soru başına ortalama süre 2 dakikadır.

A1 biriminde:  aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almalıdır.

B1-B2 biriminde: aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almalıdır.

 Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Teorik sınavların değerlendirilmesi Vidco programı üzerinden yapılmaktadır. Her soru eşit puan olarak belirtilmiştir.

B1, B2 birimlerinden, Performans Sınav için belirlenen sürede 100 üzerinden 70 puan alması gerekmektedir. 

 

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, İşsizlik sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir. 

Belge Geçerlilik Süresi

5 YILDIR.

BİRİM BİRLEŞTİRME
Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

 
Etiketler : Mesleki Yeterlilik Belgesi , Mesleki Yeterlilik , Myk Belge Sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Yeterlilik Belgesi Sorgulama , Ustalık Belgesi , Ustalık Belgesi Alma , Ustalık Belgesi Nasıl Alınır ? , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Firmalar , Mesleki Yeterlilik Belgesi Firmaları , Myk Firmaları , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi Nasıl Alınır , Myk Belgesi Sorgulama , Myk Belgesi , Myk Belgesi Ücretleri , Myk Belgesi Fiyatları , Myk Sorgulama , Myk Belgelendirme , Myk Belgelendirme Fiyatları , Myk Belge Fiyatları , Myk Belge , Myk Sınav Soruları , Myk Ulusal Yeterlilik , Myk Belgesi Sınav Soruları , mesleki yeterlilik belgesi sınav soruları ,