Yönetimin Taahhüdü

BROSİS BELGELENDİRME YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

 

Brosis Enstitü Belgelendirme Limited şirketi (Brosis) olarak tanımlanacaktır.

Brosis Genel Müdürü olarak;

Brosis, kararları ve faaliyetlerinin doğruluğunu etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı Brosis yönetimi tarafından hazırlanan bu taahhüt ile garanti altına alınmıştır.

Brosis yönetimi olarak, belgelendirilecek personelin yakınım olması durumun da (akraba, arkadaş) tarafsızlık ilkelerine aykırı bir süreç işlenmeyeceğine,

Brosis Genel Müdürü olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan tüm personelimizin adaylarla çıkar çatışması olması durumunda kabul edilebilir risk seviyesine düşürülene kadar sınav faaliyetlerini durdurulacağına

Brosis yönetimi olarak belgelendirme kararlarımızın hiçbir baskıdan etkilenmeyeceğine, tüm süreçlerin kontrol edilebilir, ispatlanabilir ve şeffaf şekilde yürütüleceğine,

Brosis, sınav süreçlerinde yer alan tüm ekibin tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini özümsemiş, temel ilke olarak kabul etmiş olduklarını ve bu emelden taviz vermeyerek çalışacaklarına,

Brosis, belgelendirdiği personellere ait her türlü bilginin, verilerin güvenirliğini ve gizliliğini sağlayacağına ve üçüncü taraflara personelin imzalı izin beyanı olmadan veya (adli) talep olmadan herhangi bir bilgi paylaşılmayacağına,

Personel belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024:2012 ve ilgili EA, IAF ve TÜRKAK rehber dokümanları çerçevesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumun Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve kapsamımızda olan inşaat sektöründe 13 ulusal yeterliliğin gerekliliklerini ekibimizce adil, tarafsız, eşit ve sistematik şekilde yürütüleceğine,

Brosis Enstitü Belgelendirme Ltd. Şti, Genel müdürü olarak beyan ve taahhüt eder

Saygılar Sunarım